Chế độ thăng tiếnStep up System

Chế độ thăng tiến

 Làm sự khởi đầu để trưởng thành!

S-Grow là công ty khởi đầu để trưởng thành

Bạn cũng có thăng tiến không?

Tại công ty cổ phần S-Grow, cho dù bạn được tuyển dụng là nhân viên làm việc bán thời gian thì cũng không để cho bạn kết thúc chỉ đơn thuần là nhân viên bán thời gian.
Công ty chúng tôi có chế độ hổ trợ cho nhân viên có lòng ham muốn làm việc, nhân viên có ước mơ vì tại công ty có hổ trợ như cho thi lấy bằng cấp, con đường thăng tiến thành nhân viên chính thức cũng được mở ra rõ ràng cho bạn là người muốn trưởng thành.

An tâm học việc, mở ra cuộc đời bằng kỹ thuật học hỏi được cho bản thân

Tại công ty S-Grow có chế độ thăng tiến thành nhân viên chính thức cho nghành nghề tổng hợp, nghiệp vụ văn phòng.

Có thể thi lấy bằng lái xe nâng hàng (xe forklift). Nếu có lòng ham muốn làm việc thì dù là ai bạn cũng có cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức !
Cũng có con đường thành nhân viên cán bộ chính thức từ nhân viên bán thời gian !

 • ピッキング仕分け
  Nghiệp vụ phân loại hàng
 • 検収
  kiểm hàng
 • 事務
  văn phòng

Có hướng dẫn đào tạo cho nhân viên bán thời gian thi lấy bằng lái xe forklift hay dạy thao tác máy tính Word, Excel !

Nếu bạn có quyết tâm làm công việc này trọn đời! Hãy bắt đầu chế độ thăng tiến trở thành nhân viên chính thức!

 • Bước1

  Nhân viênnghiệp vụ phân xưởng

  Nhất thiết cần có bằng lái xe nâng hàng, nghiệp vụ phân xưởng, quản lý an toàn là chính.

  Tăng bậc, tăng lương tùy lúc tùy thuộc vào thái độ làm việc, thời hạn thuê làm việc !

  Trong nhân viên nghiệp vụ phân xưởng cũng được chia làm 6 bậc.
  Công sức cố gắng của bạn bỏ ra sẽ được đánh giá xứng đáng.

 • Bước2

  Chức vụ tổng hợp , nhân viên chức quản lý phân xưởng

  Quản lý nhân sự trong phân xưởng, quản lý nghiệp vụ là chính.

  Đánh giá từng nữa năm một lần, tăng chức, tăng lương theo qui định.

  Nhân viên quản lý phân xưởng ⇒ Phó nhóm (Sub Leader) ⇒ Trưởng nhóm (Leader) ⇒ Điều hành (có các hạng bậc)
  Tiến hành quản lý nghiệp vụ, quản lý nhân sự như đối ứng liên quan đến các điểm cải tiến nghiệp vụ, nghiệp vụ của nhân viên trong phân xưởng có được tiến hành trôi chảy hay không.

 • Bước3

  Chức vụ tổng hợp nhân viên quản lý vận hành công ty, chức vụ quản lý

  Quản lý các cở sở kinh doanh, quản lý vận hành công ty

  Đánh giá từng nữa năm một lần, tăng chức, tăng lương theo qui định

  Điều hành ⇒ Phó quản lý ⇒ Trưởng quản lý ⇒ Trưởng phòng ⇒Trưởng bộ phận ⇒ Tổng quản (có các hạng bậc)
  Tiến hành nghiệp vụ vận hành có suy tính cho tương lai, tính thu lời cho công ty như nhân sự của các phân xưởng có vận hành trôi chảy hay không, nghiệp vụ có được tiến hành trôi
  chảy hay không hay làm thế nào để lợi nhận tăng lên …

Nếu có lòng ham muốn làm việc thì là ai cũng có cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
Hãy đặc mục tiêu trở thành nhân viên cán bộ đi lên từ nhân viên làm việc bán thời gian!

PAGE TOP