Giới thiệu về công tyCOMPANY

Giới thiệu về công ty

tên công ty Công ty cổ phần S-Grow
địa chỉ 2-2-1 Kotonoocho, Khu phố Chuo, Tỉnh Kobe, Thành phố Hyogo
Số bưu điện: 651-0094
【Tổng đài chung】
Số điện thoại:+81-78-291-6459 Số FAX:+81-78-291-6119

【Nhánh kinh doanh MCD Đảm trách MD】
Số điện thoại:+81-78-291-0600 Số FAX:+81-78-291-6119

【Nhánh kinh doanh MCD Cửa hàng trên mạng Internet】
Số điện thoại:+81-78-291-0601 Số FAX:+81-78-291-6119

Văn phòng nhánh kinh doanh trung tâm vận tải tổng hợp Kobe
8-14 Minatojima, Khu phố Chuo, Thành phố Kobe
Công ty cổ phần Kamigumi. Bên trong văn phòng trung tâm vận tải tổng hợp Kobe
Số điện thoại:+81-78-302-0101 Số FAX:+81-78-306-0507

Văn phòng nhánh kinh doanh trung tâm hàng hóa Kobe
9-2-6 Minatojima, Khu phố Chuo, Thành phố Kobe
Công ty cổ phần Ryohin Keikaku. Bên trong văn phòng trung tâm Kobe
Số điện thoại:+81-78-306-2012 Số FAX:+81-78-306-2034

Văn phòng nhánh kinh doanh KPDC
8-1 Minatojima, Khu phố Chuo, Thành phố Kobe
Công ty cổ phần Kamigumi. Bên trong văn phòng trung tâm phân bổ sắp xếp hàng Port Island Kobe
Số điện thoại:+81-78-302-0101 (tổng đài)

Trung tâm Logistics Kobe
2-11-27 Wakinohamacho, Khu phố Chuo, Thành phố Kobe
Số điện thoại:+81-78-251-2780 Số FAX:+81-78-251-2788

Trung tâm vận tải Kobe EC
1-3-10 Kidacho, Khu phố Nada, Thành phố Kobe
ố điện thoại:+81-78-822-5677 Số FAX:+81-78-822-5788

Văn phòng kinh doanh của trung tâm vận tải Tsuruya
3-2 Onohamacho, Khu phố Chuo, Thành phố Kobe
Số điện thoại:+81-78-291-6459 (tổng đài trụ sở chính)
Ngày sáng lập Ngày 20 tháng 8 năm 1995
Ngày thành lập Ngày 9 tháng 5 năm 2002
Nội dung các nhánh kinh doanh Nhánh kinh doanh ủy thác bên ngoài (Out sourcing) vận tải tổng hợp
Nghiệp vụ quản lý vận hành trung tâm vận tải
Vận tải cùng giao chuyển hàng hóa
Nghiệp vụ bốc hàng
Nghiệp vụ phân bổ sắp xếp hàng
Nghiệp vụ phân loại hàng
Nghiệp vụ giao hàng
Nhánh kinh doanh kho
Sự phát triển của các sản phẩm có liên quan quang xúc tác, sản xuất, bán hàng
kinh doanh vận tải biển trong nước và quốc tế
Bán lẻ tại cửa hàng net
hậu cần tích hợp công ty thương mại

Nhánh kinh doanh phái cử lao động đặc biệt (Giấy phép số 28-02-0101)
Vốn điều lệ 10,000,000 yên
Đại diện Chủ tịch hội đồng quản trị MASAYA SEGAWA
Thành viên hội đồng quản trị TOMO YOSHIZUKA

PAGE TOP