MCDMarketing Commercial Distribution

MCD (Marketing Commercial Distribution) Phân phối thương mại tiếp thị

MCD là từ giản lược của tiếng anh Marketing Commercial Distribution, có nghĩa là phân phối thương mại tiếp thị.
Công ty chúng tôi lên đề án toàn bộ không chỉ là ủy thác bên ngoài của vận tải mà còn tiếp thị, lập kế hoạch, bán hàng, vận tải.

MD (lập kế hoạch sản phẩm)
Công ty chúng tôi lên đề án khai thác sản phẩm, tiếp thị tiến hành tại công ty, lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng theo đúng thời
điểm, địa điểm với số lượng, giá cả phù hợp
Cửa hàng trên mạng Internet
Triển khai bán hàng với nhiều phương thức bán sản phẩm được khai phá tại giai đoạn MD, sản phẩm của phía chủ hàng trong vận tải EC .
Triển khai tiếp thị từ quan điểm độc đáo riêng và bán nhiều loại sản phẩm khác nhau.
  • Nghiệp vụ vận hành cửa hàng trên mạng Internet

  • Nghiệp vụ nhận chụp hình thuê

  • Mua hàng đặc biệt, thu mua nguyên vật liệu ⇒ Bán hàng, xúc tiến bán hàng

Vận tải EC

Vận tải EC của công ty chúng tôi cũng có thể sử dụng loại mặt hàng như là loại ủy thác bên ngoài hay cũng có thể là mặt hàng kinh doanh bán trên mạng Internet.

  • Nghiệp vụ thầu phụ vận tải dựa trên hệ thống mạng của công ty chúng tôi (BtoC+BtoB)

  • Nghiệp vụ vận hành vận tải của nhánh kinh doanh MD nhánh kinh doanh EC tại chính công ty (BtoC+BtoB)

  • Nghiệp vụ kinh doanh cửa hàng trên mạng Internet theo hình thức vận tải nhất thể

  • Gởi hàng ra nước ngoài như kiểu Amazon của Mỹ…

Thí dụ MCD

Khai phá dung dịch bắt ánh sáng
Thi công khử mùi, chống khuẩn, chống Virus, chống ẩm bên trong tòa nhà bằng chất bắt ánh sáng với kiểu ánh sáng có thể nhìn thấy.
Bán hàng ở cửa hàng có thực, cửa hàng trên mạng Internet như kiểu「AirLeaf」.
Cung cấp dịch vụ tư vấn khử mùi đồ vét tại nhà may đồ vét lớn.

PAGE TOP